• Praca księgowego a odpowiedzialność karno-skarbowa

  Faktycznie legalna działalność gospodarcza wymaga odpowiedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę posiadającą do tego szerokie kwalifikacje – najlepiej przez profesjonalnego...

 • Skuteczny podział pracy w księgowości firmy

  Bardzo ważne jest zadbanie o to, aby przepływ informacji pomiędzy księgowym a klientem był w pełni zadowalający dla obu stron. Musimy wiedzieć, w jakiej sytuacji klient uzna, że otrzymał...

 • Program do faktur dla klienta – wielki atut biura rachunkowego

  Obecnie istnieje wiele różnych programów do wystawiania faktur które są w powszechnym użyciu w wielu firmach. Niestety, nie w każdym przypadku mogą one współpracować z programami...

 • Usprawnienie wykonywania rozliczenia księgowego firmy

  Przekazywanie przedsiębiorcom najważniejszych informacji o wynikach finansowych firmy w danym miesiącu bardzo często jest czynnością wymagającą wykonywania setek telefonów i pisania...

Jak usprawnić działania specjalistów rachunkowości zarządczej w organizacji?

Ostatnie badania naukowe sugerują, że te organizacje, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu potencjału charakterystycznego dla specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej, muszą...

Księgi rachunkowe czy KPiR?

Prowadzenie firmy to przede wszystkim obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji swojej działalności w której znajdą się informacje o wszystkich zdarzeniach finansowych w danym okresie. Może...

Księgowanie upominków z logo firmy

Jeśli dana firma dokonuje zakupu jakichkolwiek drobnych upominków na których znajduje się jej logo które mają następnie zostać przekazane kontrahentom, to trzeba upewnić się, że zakup taki...

Skuteczna optymalizacja pracy w księgowości w kilku krokach!

Odczytywanie papierowych faktur i szybkie wprowadzanie ich do programu księgowego jest bardzo ważnym etapem w pracy księgowości danej firmy. Z tego też powodu musimy zrobić wszystko, aby...

Ujmowanie w księgach rachunkowych zakup telefonu komórkowego na raty

Polityka rachunkowości prowadzona przez daną firmę powinna szczegółowo określać zasady ewidencjonowania w księgach rachunkowych środków trwałych o niskiej wartości. Pod tą definicją...

Jak zoptymalizować pracę w księgowości?

Sprawa praca w księgowości jest rzeczą niesamowicie istotną dla każdej firmy. Aby móc osiągnąć przy tym jak najlepsze efekty należy przede wszystkim dobrze przyjrzeć się zadaniom...

Sprzedaż środka trwałego w okresie amortyzacji a skutki podatkowe

Konieczność uporządkowania ewidencji środka trwałego pojawia się w przypadku zbywania go przez osobę fizyczną w okresie amortyzacji. Warto dowiedzieć się zatem, jakie czynności podatkowe...

Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki w walucie obcej

Czasami zdarza się, że dana firma płaci swojemu kontrahentowi zaliczkę na poczet dostawy określonych towarów w walucie obcej. Otrzymuje za to fakturę zaliczkową – trzeba wiedzieć, jak...