Księgowanie upominków z logo firmy

Jeśli dana firma dokonuje zakupu jakichkolwiek drobnych upominków na których znajduje się jej logo które mają następnie zostać przekazane kontrahentom, to trzeba upewnić się, że zakup taki został prawidłowo zaksięgowany w księgach rachunkowych. Przekazanie swojemu kontrahentowi dowolnych gadżetów tego typu z nadrukowanym logiem firmy bez wątpienia zalicza się do działań marketingowych.

Stosowne organy w Polsce zwracają szczególną uwagę na to, czy na danym przedmiocie znajduje się logo firmy – to właśnie o tego zależy, czy działanie zostanie uznane za marketingowe. Z tego też powodu wszystkie wydatki z tym związane są tutaj traktowane jako wydatki związane z reklamą firmy. Jest to jednak oczywiste, bowiem produkty na których znajduje się logo danej firmy faktycznie mogą wspomagać sprzedaż różnego rodzaju jej produktów i zwiększać jej zyski. Jest to zatem zupełnie oczywiste, że takie rzeczy zaliczają się do działań czysto marketingowych. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy o podatku dochodowym przewidują możliwość ujmowania w kosztach uzyskania przychodów pieniędzy wydatnych na cele reklamowe. Z drugiej strony z możliwości tej wyłączone są wydatki na cele o charakterze reprezentacji, czyli takie, których głównym przeznaczeniem jest budowanie pozytywnego wizerunku danej firmy. Wręczanie obecnym lub potencjalnym kontrahentom firmy gadżetów zawierających jej logo nie jest jednak działaniem reprezentacyjnym. Są to działania których głównym celem jest przede wszystkim rozpowszechnienie marki danego przedsiębiorstwa i zbudowanie lepszej jej rozpoznawalności. Może to wpływać na poszerzenie grona jej klientów, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na zwiększone zyski. Wszystko to prowadzi do wniosku, że wydatki na gadżety zawierające logo firmy które rozdaje się potencjalnym klientom należą do kosztów uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodu. Musimy jednak wiedzieć o tym, że za koszt podatkowy nie zawsze możemy uznać wydatki na gadżety z logo firmy, które rozdajemy potencjalnym klientom. Dzieje się tak w sytuacji, gdy kupujemy bardziej "ekskluzywne" przedmioty, przeznaczone wyłącznie dla konkretnej, dość wąskiej grupy odbiorców. W takiej sytuacji jest to bardziej działaniem reprezentacyjnym, przez co nie można zaliczyć tego do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązek wykazania podatku VAT z tytułu przekazania klientowi upominku w postaci gadżetu z logo firmy pojawia się w przypadku, gdy cena jego cena jednostkowa bez podatku przekracza 10 zł. W przypadku niższej wartości podatnik nie musi prowadzić ewidencji osób, którym upominki takie zostały przekazane. Naliczanie podatku VAT w przypadku wyższej wartości nie będzie konieczne, jeśli podatnik będzie prowadził taką właśnie ewidencję – chyba, że łączna wartość takich prezentów przekazanych w ciągu jednego roku przekroczy 100 zł. W ustawie nie jest do końca określone, czy chodzi tutaj o wartość netto, czy też brutto.

Jeżeli wartość prezentu przekroczy 100 zł, konieczne będzie oczywiście naliczenie stosownego podatku. W celu prawidłowego ujmowania kosztów działań marketingowych oraz reprezentacyjnych możemy korzystać z wielu różnych, skutecznych rozwiązań. Przyjęty przez daną jednostkę sposób należy odpowiednio ująć w dokumentacji, która opisuje zasady prowadzenia przez nią rachunkowości. Bardzo ważne jest tutaj prowadzenie takiej polityki rachunkowej, która umożliwi potem prawidłowe wyliczenie wysokości dochodu uzyskanego dzięki danym działaniom – jest to niezbędne w celach podatkowych.

10 czerwca 2015