Księgi rachunkowe czy KPiR?

Prowadzenie firmy to przede wszystkim obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji swojej działalności w której znajdą się informacje o wszystkich zdarzeniach finansowych w danym okresie. Może ona mieć formę dość uproszczoną – w takim przypadku nazywana jest Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów – oraz pełną, nazywaną Księgą Rachunkową. Z reguły pierwsza metoda jest wykorzystywana raczej przez przedsiębiorców z sektora MSP, druga natomiast przeznaczona jest dla większych firm.

Warto dokładniej poznać te dwie formy prowadzenia ewidencji i dowiedzieć się nieco więcej na temat ich charakterystyki. Na Księgę Przychodów i Rozchodów powinni zdecydować się przede wszystkim przedsiębiorcy spełniający dwa podstawowe warunki. Uzyskują oni przychody z rocznej sprzedaży o wartości nie wyższej niż 1,2 mln euro oraz są opodatkowani albo liniowo (19%), albo też na zasadach ogólnych (18% i 32%). Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest głównie dla firm z sektora MSP oraz przedsiębiorców którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Jej prowadzenie może zostać powierzone księgowemu lub zlecone profesjonalnemu biuru rachunkowemu, choć można zajmować się tym również samodzielnie. Konieczne jest po prostu prowadzenie jej w taki sposób, który będzie odpowiadał wszystkim wymogom przepisów oraz umożliwi wykorzystywanie jej jako dowód w różnych sprawach podatkowych. Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w określonym czasie. Istnieją dwie kategorie do których kwalifikuje się przychody: wartość sprzedanych towarów i usług oraz pozostałe przychody, na przykład wynikające z odpłatnego zbywania składników majątku, otrzymanych kar umownych czy też wynagrodzenia płatnika. Istnieją również kategorie w których należy obejmować rozchody firmy. Pierwsza z nich to zakup towarów lub usług według cen rynkowych, razem z kosztami dokonania transakcji. Druga to koszty wynagrodzenia dla pracowników wypłacane w naturze lub gotówce oraz wszystkie inne wydatki. W wynagrodzeniach obejmuje się kwoty brutto wypłacane swoim pracownikom – może to być zapłata zarówno w gotówce, jak i w naturze. Wynagrodzenie w naturze jest wyceniane na podstawie średnich wartości rynkowych określonych produktów, jeżeli jego przedmiotem są rzeczy lub usługi które wchodzą w zakres danej działalności gospodarczej. Uwzględnia się przy tym stan techniczny oraz ich stopień zużycia.

Do wynagrodzeń należą również kwoty wypłacane osobom współpracującym z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych – o dzieło lub o zlecenie. Do grupy pozostałych kosztów należą przede wszystkim wydatki, które w rozumieniu obowiązujących obecnie przepisów nie stanowią kosztu uzyskania przez firmę przychodu. Może to być na przykład czynsz za wynajmowany przez firmę lokal oraz opłaty za rachunki.

11 czerwca 2015