Księgi rachunkowe czy KPiR?

Prowadzenie firmy to przede wszystkim obowiązek prowadzenia odpowiedniej ewidencji swojej działalności w której znajdą się informacje o wszystkich zdarzeniach finansowych w danym okresie. Może...

Zobacz

Ujmowanie w księgach rachunkowych zakup telefonu komórkowego na raty

Polityka rachunkowości prowadzona przez daną firmę powinna szczegółowo określać zasady ewidencjonowania w księgach rachunkowych środków trwałych o niskiej wartości. Pod tą definicją...

Zobacz

Księgowanie upominków z logo firmy

Jeśli dana firma dokonuje zakupu jakichkolwiek drobnych upominków na których znajduje się jej logo które mają następnie zostać przekazane kontrahentom, to trzeba upewnić się, że zakup taki...

Zobacz

Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki w walucie obcej

Czasami zdarza się, że dana firma płaci swojemu kontrahentowi zaliczkę na poczet dostawy określonych towarów w walucie obcej. Otrzymuje za to fakturę zaliczkową – trzeba wiedzieć, jak...

Zobacz

Sprzedaż środka trwałego w okresie amortyzacji a skutki podatkowe

Konieczność uporządkowania ewidencji środka trwałego pojawia się w przypadku zbywania go przez osobę fizyczną w okresie amortyzacji. Warto dowiedzieć się zatem, jakie czynności podatkowe...

Zobacz